Studia II stopnia - informacje o rekrutacji

Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej prowadzi rekrutacje na studia niestacjonarne II-go „na odległość” na kierunkach:

  • Informatyka- Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
    • specjalność: Systemy internetowe wspomagania zarządzania,
  • Informatyka Stosowana- Wydział Elektryczny,
    • specjalności: Inżynieria oprogramowania,  Informatyka w biznesie,
  • Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa- Wydział Mechatroniki,
    • specjalność: Automatyka. 

Rekrutacja na kierunki Informatyka i Informatyka Stosowana prowadzona jest dwukrotnie w danym roku akademickim, natomiast na kierunek Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa rekrutacja prowadzona jest tylko w semestrze zimowym.