Aktualności

Limity przyjęć na studia 2023/2024 na semestr letni

Data publikacji: 17.10.2023

Tabela 1. Limity miejsc na studia niestacjonarne na odległość pierwszego stopnia w semestrze letnim 2023/2024.

Studia niestacjonarne I stopnia Liczba miejsc
Kierunek Wydział II 2024
Elektronika i telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 60

Tabela 2. Limity miejsc na studia niestacjonarne na odległość drugiego stopnia w semestrze letnim 2023/2024.

Studia niestacjonarne II stopnia Liczba miejsc
Kierunek Wydział II 2024
Informatyka  Elektroniki i Technik Informacyjnych 30
Informatyka stosowana Elektryczny 50

Rekrutacja na studia 2023/2024 na semestr letni

Data publikacji: 17.10.2023

Rekrutacja elektroniczna na studia I stopnia trwa od 09.01.2024 r. do 26.01.2024 r.

Rekrutacja elektroniczna na studia II stopnia trwa od 09.01.2024 r. do 02.02.2024 r.

W ramach procedury rekrutacyjnej należy dokonać obowiązkowego zapisu elektronicznego oraz dołączyć wymagane dokumenty* w wyznaczonym terminie.

*Terminy dostarczania oryginalnych dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych na studia:

 • Studia I stopnia - link
 • Studia II stopnia - link

Prosimy również zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w zakładkach dla Kandydatów:

Rekrutacja dotyczy następujących kierunków:

Studia I stopnia:

 • Elektronika i Telekomunikacja - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
  • specjalności: Inżynieria Komputerowa, Techniki Multimedialne, Teleinformatyka;

Studia II stopnia:

 • Informatyka- Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
  • specjalność: Systemy internetowe wspomagania zarządzania;
 • Informatyka Stosowana- Wydział Elektryczny,
  • specjalności: Inżynieria oprogramowania,  Informatyka w biznesie;

Badania lekarskie kandydatów na studia

Data publikacji: 07.03.2023

Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów.

Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego.

Badania lekarskie muszą być wykonane przez dowolnego lekarza medycyny pracy. Skierowanie należy pobrać z IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
Sugerujemy skontaktowanie się z jedną z przychodni Centermed, które dla kandydatów na Politechnikę Warszawską stosują ceny preferencyjne. Aby skorzystać z tych preferencji należy zatelefonować na numer 22 592 48 00, gdzie uzyska się szczegółowe informacje co do dalszej procedury.

Orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, należy przesłać listownie na adres:

Ośrodek Kształcenia na Odległość „OKNO"
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
z dopiskiem studia inżynierskie lub magisterskie