Opłaty za studia

Opłaty za studia dla studentów przyjętych od października 2024 r.

Harmonogram wpłat - rekrutacja zimowa / letnia Kwota
I semestr 5 200 zł
II semestr 5 200 zł
III semestr 5 200 zł
IV semestr 5 200 zł

Konto na, które Student wnosi opłaty

Informację o numerze przyznanego konta wirtualnego można uzyskać za pośrednictwem serwisu USOSweb >> w zakładce Dla studentów -> Rozliczenia. 

Należy korzystać wyłącznie z konta oznaczonego Ośrodek Kształcenia na Odległość.