Program studiów II stopnia

Pierwszy rok studiów II-go stopnia poświęcony jest na studiowanie przedmiotów podstawowych prowadzony wspólnie przez Wydziały:

  • Elektryczny
  • Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Mechatroniki

Drugi rok studiów poświęcony jest na studiowanie przedmiotów specjalności i na wykonanie pracy dyplomowej.

Zawartość przedmiotów mierzona jest w punktach ECTS. Wartość większości przedmiotów oceniona została na 5 ECTS. Aby zorientować się o wymiarze przedmiotu należy mieć na uwadze, że wymiarowi 5 ECTS odpowiada 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń rachunkowych albo projektowych, liczonych w mierze tradycyjnej oraz około 60-80 godzin pracy własnej.

Zgodnie z programem studiów student powinien drogą zaliczeń uzyskać co najmniej 90 ECTS. Zalecane tempo studiowania to zaliczenie około 3 przedmiotów w półsemestrze, co daje studentowi 10-15 pkt na półsemestr i skompletowanie wymagań programowych w 2 lata.

Kierunek: Informatyka Stosowana

Data publikacji: 18.03.2022

Oferta przedmiotów, wymagania programowe

Kierunek: Informatyka

Data publikacji: 14.09.2020

Oferta przedmiotów, wymagania programowe

Kierunek: Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa

Data publikacji: 14.09.2020

Oferta przedmiotów, wymagania programowe